2. Asliye Hukuk Mashkemesi

  • Haberin Tarihi: 9 Aralık 2016
  • Bu haber 942 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
2. Asliye Hukuk Mashkemesi

T.C.
MARDİN
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
1-KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK DAVACI İDARE:
BOTAŞ-BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş
2-TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İL-İLÇE; MARDİN ARTUKLU -Mahkeme esas numarası sırasına göre kamulaştırılan taşınmazların
tapuda kayıtlı olduğu parsel-mevkii-pafta-ada-vasıf ve yüzölçümleri-malikleri:
Esas no Mah/Köy Mevkii Ada Parsel Vasıf Yüzölçümü Malikler
2016/591 YAYLACIK 576 553,02m2 MEHMET KILIÇ
2016/589 YAYLACIK 638 223,56 m2 1- HASAN KILIÇ
2- ADİ KILIÇ
3-ASİYE KILIÇ
4-BESSİ KILIÇ
5-CAZİYE KILIÇ
6-FATMA KILIÇ
7-HACİRA KILIÇ
8-ABDULKADİR KILIÇ
9-HATİCE KILIÇ
10-ŞEYHMUS KILIÇ
2016/587 YAYLACIK 626 1.267,28 M2 1- ABDULKADİR ELES
2- BEKİR ELES
3-BUŞRA ELES
4-DAVUT ELES
5-FATMA ELES
6-GARİBİ ELES
7-GÜLİSTAN ELES
8-GÜLTEN ELES
9-HÜSEYİN ELES
10-MEHMET SAİT ELES
11-MEHMET TAHİR ELES
12-NUREDDİN ELES
13-ÖMER ELES
14-RUKKİYE ELES
15-VESİLE ELES
2016/585 YAYLACIK 628 492,17 m2 1-MEHMET NAYIR
2-ABDULBAKİ NAYIR
3-ABDULLATİF NAYIR
4-DAVUT NAYIR
5-EMİNE NAYIR
6-FATMA NAYIR
7-FİNCİ NAYIR
8-GÖZİ NAYIR
9-HAZNİ NAYIR
10- MEHMET ALİ NAYIR
11-MEHMET HADİ NAYIR
12-ABDULLATİF NAYIR
13-MEHMET SAİT NAYIR
14-RABİA NAYIR
15-SABHA NAYIR
16-ZEKİYE NAYIR
17-EMİNE NAYIR
2016/583 YAYLACIK 557 358,88 m2 MEHMET SALİH ORAL
2016/581 YAYLACIK 556 535,28 m2 1- ABDULKADİR ELES
2- BEKİR ELES
3-BUŞRA ELES
4-DAVUT ELES
5-FATMA ELES
6-GARİBİ ELES
7-GÜLİSTAN ELES
8-GÜLTEN ELES
9-HÜSEYİN ELES
10-MEHMET SAİT ELES
11-MEHMET TAHİR ELES
12-NUREDDİN ELES
13-ÖMER ELES
14-RUKKİYE ELES
15-VESİLE ELES
2016/579 YAYLACIK 917 384,06 m2 AHMET ÇURĞATAY
4-) İlan tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin
İdari Yargı’da (Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde Adli Yargı’da (Mardin Asliye Hukuk
Mahkemesi) maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, husumetin BOTAŞ (BORU HATLARI İLE
PETROL TAŞIMA A.Ş)’a yönlendirilmesi gerektiği,
5-) 4 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davası açılmadığı, açıldığının belgelendirilip
yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece
tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazların tesciline karar
verileceği,
6-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Mardin Vakıflar Bankası Şubesinde hak sahibi davalı taşınmaz
malikleri adına açılan hesaba yatırılacağı,
7-) Davalıların kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10 (on) günlük
süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur. 01/12/2016
Hakim 37342

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın