İslâm Nedir?

  • Yazının Tarihi: 22 Ağustos 2017
  • Yazar: Muhammed Gül
  • Bu yazı 647 defa okundu.
  • Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Bu soruya genellikle “üç semavi dinden birtanesidir” şeklinde cevap verilir. Bakalım Kur’an-ı Kerîm bu soruya nasıl cevap vermiş.

Evvela kelime manasına bakıldığında birçok anlam ifade ettiği gibi en önemlisi ise “teslim” olduğu anlaşılır.  Sin, lam ve mim harflerinden oluşmuş, en önemli kelimedir  teslim olmak.  Ve Allah “silm”e yani “teslim”e girmemizi emrediyor.

2 / BAKARA – 208

Yâ eyyuhellezîne âmenûdhulû fîs silmi kâffeh(kâffeten)…

Ey âmenû olanlar! Hepiniz SİLM’e dahil olun…

 

Teslim olmamızı isteyen rabbimiz acaba kime teslim olmaktan sözediyor?

39 / ZUMER – 54

Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu…

Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin! O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin)…

 

O halde Allah’ın Zatına teslimiyet sözkonusu. Ancak nasıl? Neyimizin teslimi  emredilmiş? Allah, insanı üç beden ve bir serbest irade (cüz’i irade) ile yaratmıştır:

1.Fizik beden (vech) topraktan- hemein mesnundan- tînden-balçıktan yaratılmıştır.

22 / HAC – 5

… innâ halaknâkum min turâbin

…muhakkak ki Biz sizi, topraktan yarattık…

38 / SAD – 71

İz kâle rabbuke lil melâiketi innî hâlikun beşeren min tîn(tînin).

Rabbin meleklere: “Muhakkak ki Ben, tînden (nemli topraktan, balçıktan) bir insan yaratacağım.” demişti.

15 / HİCR – 26

Ve le kad halaknel insâne min salsâlin min hamein mesnûn(mesnûnin).

Andolsun ki; Biz insanı, “hamein mesnûn olan salsalinden” (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) yarattık.

 

2.Nefs sevva edilmiştir  (düzenlenmiş, şekillendirilmiş).

91 / ŞEMS – 7

Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.

Nefse ve onu (7 kademede ahsene dönüşecek şekilde) sevva edene (dizayn edene) (andolsun).

 

  1. Ruh ise Allah’ın zatından üflenmiştir.

32 / SECDE – 9

Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî…

Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü…

 

Bu üç bedenimiz dışında rabbimiz bize irade vermiştir. Bu emanetlerin- ki hepsinin ehli yani sahibi Allah’tır- tamamının Allah’a teslimi emredilmiştir.

4 / NİSA – 58

İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ …

Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder…

 

Ruhun teslimi, biz dünyadayken Allah’a ulaşıp teslim edilmekle, fizik bedenin teslimi Allah’ın bütün emir ve yasaklarına tam uymakla, nefsin teslimi ise nefsin içindeki tüm manevi hasatlıkların tedavi edimesiyle yani arınmasıyla gerçekleşir. İrade ise küllî iradeye bağlanarak teslimini tamamlar.

Yukarıda özetle anlatılan konu İslam’ın gerçek anlamını ihtiva eder. Yani İslam, dört emanetin sahibine teslim edilmesdir. Teslimin gerçekleşmesi için emredilen ibadetler yerine getirilir. Bunları gerçekleştiren kişiye müslüman (teslim olmuş kişi)  adı verilir.

Teslim aynı zamanda itaat etmektir. Kime?

3 / AL-İ İMRAN – 132

Ve atîûllâhe ver resûle leallekum turhamûn(turhamûne).

Ve, Allah’a ve Resul’e itaat edin, umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz.

 

İtaat, yap denileni yapmak, yapma denileni yapmamaktır. Neyin yapılması neyin yapılmaması gerektiği Kur’anda yazılmıştır. O halde gece yarısı gusül abdestinden sonra kılınacak hacet namazıyla Allah’tan bu dört emaneti de O’na teslim etmek istediğimizi kalbimizden gelen sıcak bir duyguyla talep edersek islama yani teslime girmiş oluruz. Gerisi Allah’ın yardımıyla daha kolay ve zevkli yaşanır.

Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet namazının persembeyi cumaya baglayan gecelerde veya kandil gecelerinde kilinmasi asildir. Ama bütün gecelerde kilinabilir. Önce boy abdesti alinir. Sonra hacet namazina niyet edilir.
Namazda asagidaki âyetler okunur:

1. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî
2. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.

Namaz tamamlandiktan sonra Allah’tan hacet neyse o istenir. Allah’tan mürsid istemek için bu namaz kilindiysa mürsid istenir.

Bu namazdan sonra hiç konusmadan yatmak gerekir. Yatarken kibleyi saga alacak sekilde yatak kurulur. Vücudun ön cephesi kibleye çevrilerek yanüstü yatilir, 3 Âyetel Kürsî okunur ve Allah’tan mürsid istenir. Eger kisinin haceti mürsid degil de baska bir hedefe ulasmaksa (zahirî veya batinî bir hedef olabilir) o hedefe ulasmak istenir. Sessiz zikir (hafî zikir) bu istekten sonra baslar. Yanüstü yatildigi için sag kulak yastiga gelecektir. Bas biraz saga, sola oynatilarak kulakta kalbin atislarinin, basinç sebebiyle rahatça duyulacagi pozisyona gelinir. Ve kalbin her çift atisinda “Allah, Allah” diyerek kisi Allah’i zikr-i hafî ile (yani sessiz olarak) içinden zikredecektir.
Eger ilk namazdan sonra yatildiginda birsey görülmez ise tekrar tekrar, her persembeyi cumaya baglayan gece namaza devam edilmelidir. Her gece de kilinabilir.

Allah ile kalın, mutlu kalın.

Bir Yorum Yazın