ALLAH’I SEVMENİN İŞARETİ

  • Yazının Tarihi: 17 Kasım 2019
  • Yazar: Muhammed Gül
  • Bu yazı 222 defa okundu.
  • Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Sevgi, Allah’ın insanlara bahşettiği en önemli ihsanlardan biridir. Bu ihsan sayesinde mutlu olmak mümkündür. Mutluluğun kapısı sevgidir. Sadece seven insanlar mutluluğu yaşayabilir. Bu sevginin başında elbette Allah’a karşı duyulan sevgi gelir. Burada hassas bir nokta var; herkes (Allah’a inanan) Allah’ı sevdiğini düşünür ve söyler. Bunun bir ölçüsü yok mu? Yani Allah’ı sevip sevmediğimizi anlayabilir miyiz?

Herşeyden önce sevgi fedakarlık gerektirir. Allah için ne kadar fedakarlık yapıyorsak ki bunun temel ölçüsü zikirdir, O’nu o kadar seviyoruzdur.

Sevginin itaatle kesin bir ilişkisi var. Dilerseniz bugün konuyu bu açıdan değerlendirelim. 

3 / AL-İ İMRAN – 31

Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah “Gafur”dur, “Rahîm”dir.”

Bu ayetten anlıyoruz ki sadece Resûl’e tabî olanlar ( itaat edenler) Allah’ı sevenlerdir ve Allah tarafından sevilenlerdir. Resule itaat ile Allah’a itaat aynı anlamda kullanılır.

4 / NİSA – 80

Men yutiır resûle fe kad atâallâh(atâallâhe), ve men tevellâ fe mâ erselnâke aleyhim hafîzâ(hafîzen).

Kim Resûl’e itaat ederse, böylece andolsun ki Allah’a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o taktirde Biz seni, onların üzerine muhafız olarak göndermedik.

Allah Resûlü Allah’a davet eder.

13 / RAD – 36

Vellezîne âteynâhumul kitâbe yefrehûne bimâ unzile ileyke ve minel ahzâbi men yunkiru ba’dah(ba’dahu), kul innemâ umirtu en a’budallâhe ve lâ uşrike bih(bihî), ileyhi ed’û ve ileyhi meâb(meâbi).

Kendilerine kitap verilenler sana indirilene sevinirler. Gruplardan, onun bir kısmını inkâr edenlere şöyle de: “Ben, sadece Allah’a kul olmakla ve O’na şirk koşmamakla emrolundum. Ben, O’na davet ederim ve dönüşüm O’nadır (meabım, sığınağım, dönüş yerim O’dur).

Bu davete icabet etmek, Allah’a icabet etmek demektir.

42 / ŞURA – 47

İstecîbû li rabbikum min kabli en ye’tiye yevmun lâ meredde lehu minallâh(minallâhi), mâ lekum min melcein yevme izin ve mâ lekum min nekîr(nekîrin).

Rabbinize icabet edin (Allah’a ulaşmayı dileyin), Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce. İzin günü, sizin için bir sığınak yoktur. Ve sizin için bir inkâr yoktur (yaptıklarınızı inkâr edemezsiniz).

Davet, Allah’ın Zatına yapılıyor.

13 / RAD – 36

…ileyhi ed’û ve ileyhi meâb(meâbi).

…Ben, O’na davet ederim ve dönüşüm O’nadır (meabım, sığınağım, dönüş yerim O’dur).

Allah’a teslim olmaya davet.

39 / ZUMER – 54

Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).

Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.

Kim Allah’a teslim olmayı (ruh, beden, nefs ve iradenin teslimi) ki bu külli teslimiyettir,  Allah’tan talep ederse Allah da onu teslim almayı murad edecektir.

6 / EN’AM – 125

Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil islâm(islâmi), ve men yurid en yudıllehu yec’al sadrehu dayyikan haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, kezâlike yec’alûllâhur ricse alâllezîne lâ yu’minûn(yu’minûne).

Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah’a) teslime (İslâm’a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü’min olmayanların üzerine pislik (azap, darlık, güçlük) verir.

Kim Allah’a  külli teslim olmayı kalben dilemişse ve bu konuda Allah’ı vekil tayin etmişse Allah’ın yardımıyla mutlaka teslim olanlardan (müslüman) olur. Ve bu itaatin karşılığı olarak Allah tarafından büyük bir sevgiyle sevilir.

Hepimizin bu sevginin sahibi olması dileğiyle…

Allah ile kalın, mutlu kalın.

Bir Yorum Yazın