ALLAH’I SEVMENİN İŞARETİ

  • Yazının Tarihi: 3 Mayıs 2020
  • Yazar: Muhammed Gül
  • Bu yazı 2101 defa okundu.
  • Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Sevgi,  ruhumuzun en önemli hasletidir.  Bütün kapıları açan yegâne anahtardır. Mutluluğa açılan kapıdır. İnsanı hayatta tutan en önemli unsurdur.  İnsanı insan kılan en önemli özelliktir.

             Elbette ki en büyük sevgi Allah’a karşı duyulan sevgidir.  Bunun da mutlaka bir işareti ve ölçüsü ne olmalıdır. Allah’ı sevip sevmediğimizi anlamak Kur’an-ı Kerim’e bakmakla mümkün olabilir. 

            3/ÂLİ İMRÂN-31: Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah “Gafur”dur, “Rahîm”dir.”

             Sevginin ölçüsü resule itaat olarak geçiyor.  Çünkü resule itaat ile ile Allah’a itaat aynı şey.

             4/NİSÂ-80: Men yutiır resûle fe kad atâallâh(atâallâhe), ve men tevellâ fe mâ erselnâke aleyhim hafîzâ(hafîzen).

Kim Resûl’e itaat ederse, böylece andolsun ki Allah’a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o taktirde Biz seni, onların üzerine muhafız olarak göndermedik.

              Resule itaat, söylediklerini yapmak demektir. Peki resul bize neler söylüyor?

65/TALÂK-11: Resûlen yetlû aleykum âyâtillâhi mubeyyinâtin li yuhricellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minez zulumâti ilen nûr(nûri), ve men yû’min billâhi ve ya’mel sâlihan yudhilhu cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), kad ahsenallâhu lehu rızkâ(rızkan).

Resûl, âmenû olanları (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenleri) ve amilüssalihat (salih amel, yani nefs tezkiyesi) yapanları, karanlıklardan nura çıkarmak için size Allah’ın âyetlerini açıklayarak okur. Ve kim, Allah’a îmân ederse ve salih (nefsi ıslâh eden) amel işlerse onu, içinde ebediyyen kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere dahil eder (koyar). Allah(‘ın Zat’ı), onun (resûl) için en güzel rızık olmuştur.

             Görüyoruz ki resul Allah’ın ayetlerini açıklıyor. Yani Allah’ın Kur’an’daki emirlerini bize aktarıyor.  Kur’an’ın temel emri Allah’a teslim olmaktır.  Bize verilen ruh, fizik beden, nefs ve iradenin Allah’a teslim edilmesi  üzerimize farz kılınmıştır.

            3/ÂLİ İMRÂN-102: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne).

Ey âmenû olanlar, Allah’a karşı “O’nun hak takvası” ile (bi hakkın takva, en üst derece takva ile) takva sahibi olun! Ve sakın siz, (Allah’a) teslim olmadan ölmeyin!

             O halde kim  ölmeden evvel Allah’a teslim olursa o kişi resule itaat etmiştir yani Allah’ı sevenlerdendir.  

            İlk teslimiyet ruhun Allah’a teslimiyetidir. Kim ruhunu Allah’a ulaştırmayı diliyorsa o kişi ilk teslime başlamış olur.  Daha sonra diğer teslimler gerçekleştirilir. Kişinin Allah’a ulaşması ve teslim olması için zikir yapması lazım.

            73/MUZZEMMİL-8: Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtîlâ(tebtîlen).

Ve Rabbinin İsmi’ni zikret ve herşeyden kesilerek O’na ulaş.

            Allah’ın isminin tekrar edilmesiyle ( Allah, Allah, Allah…) zikir gerçekleştirilir. Yukarıdaki ayet-i Kerimeye göre Allah’a zikretmek de emredilmiştir. Yani Allah’ı zikreden kişi resulün yani Allah’ın emrini yerine getirdiği için Allah’ı sevenlerdendir ve bu sebeple Allah tarafından sevilenlerdendir.  Çünkü resule itaat eden Allah tarafından sevilir, ilk ayeti kerime (Al-i İmran-31) bunu anlatıyordu.  Biz Allah’ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsak-ki bunun ölçüsü zikirdir- Allah’ı o kadar seviyoruz ve Allah tarafından o kadar seviliyoruz demektir. 

            Allah ile kalın, mutlu kalın. 

Bir Yorum Yazın