BİK’den yeni düzenleme

  • Haberin Tarihi: 20 Ekim 2015
  • Bu haber 7712 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
BİK’den yeni düzenleme

“İlanlar bir tıkla yayında” 

Basın İlan Kurumu (BİK), resmi ilanların ilan sahiplerinden alınmasından mevkutelerde yayımlanmasına kadar geçen süreçteki işlemleri sanal ortama taşıdı.
Basın İlan Kurumu Mardin şube müdürü Adnan Günbegi, ilanların yeni düzenleme ile daha çabuk yayınlanacağını belirterek genel müdürlüğün yeni düzenlemesini medya mensupları ile paylaştı.

İlan vermek için artık  şube müdürlüklerine gitmenize gerek yok. BİK’in internet sitesine girerek ilanınızı verebilirsiniz.

Resmi ilanların elektronik ortamda alınıp dağıtılmasına dair tebliğ duyurusunda şu ifadelere yer verildi.

Kurumun teşkiline dair 195 Sayılı Kanun’un 53’üncü maddesinde Kurum Genel Kurulu tarafından anılan kanuna müstenit işlerin yürütme tarzını göstermek üzere tali mevzuat hazırlanacağı ve bu konuda Kurum Genel Kurulu’nun yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.

Anılan kanun maddesine dayanılarak daha önce yapılmış olan Basın İlan Kurumu Yönetmeliği’nin Mevkutelerin Denetlenmesi ve İlanların Dağıtımına ilişkin 77’nci maddesi Kurumumuz Genel Kurulu’nun 2014 yılı Kasım ayı toplantısında tadil edilmiş ve tadil metni Resmi Gazete’nin 22 Aralık 2014 tarih ve 29213 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikle birlikte Gazetelerde yayımlanacak resmi ilanların Kurumumuz tarafından elektronik ortamda alınıp dağıtılmasına dair usul ve esasların belirlenmesi hususunda Kurum Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
Nitekim Kurum Yönetim Kurulu 16 Ekim 2015 tarihli toplantısında resmi ilanlara Kurumun aracılık ödevinde bulunduğu yerlerde tatbik edilmek üzere, anılan ilanların elektronik ortamda alınıp dağıtılmasını sağlamak amacıyla gerekli teknik altyapı çalışmalarının nihayetlendirilmesiyle konuyla ilgili iş ve işlemlerin hangi esas ve usul dairesinde yürütüleceğine dair “Resmi İlanların Elektronik Ortamda Alınıp Dağıtılmasına İlişkin Tebliğ”i kabul etmiştir.

Bu durum dairesinde Basın İlan Kurumu, resmi ilanların resmi makam, mercii ve dairelerden birlik ve vakıf üniversitelerine kadar geniş bir yelpazeden oluşan ülke genelinde yaklaşık 30 binin üzerindeki ilan sahiplerinden yerelden yaygına kadar tüm gazetelere gönderilmesine kadar olan süreçleri sanal ortama taşıyarak bir yandan hatırı sayılır zaman ve mali tasarruflarda bulunulması diğer yandan verilen hizmetlerin kalite ve etkinliğinin artırılması amacıyla yaklaşık dört yıldır uygulama geliştirmesi devam eden ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) projesinin önemli bir parçası olan İLANBİS’i hayata geçirmiştir.

Kurum bilişim teknolojilerinin sunmakta olduğu imkanlardan istifada edilerek oluşturulan bilişim altyapısı ve ERP uygulamasının hayata geçirilmesiyle resmi ilanların ilan sahiplerinden alınmasından mevkutelerde yayımlanmasına kadar geçen süreçteki işlemlerin sanal ortamlara taşınarak akıllı sistemlerle yürütülmesi uygulamasını başlatmıştır.

Ülkemizdeki e-devlet politikaları ve uygulamalarını göz önünde bulundurarak, daha önce kurum ve kuruluşlar tarafından kağıt ortamında iş emri ekinde ve ıslak imzalı olarak posta yoluyla Kurumumuza intikal edecek olan resmi ilanlar, artık günümüz teknolojik imkânlarından yararlanma cihetine gidilerek elektronik ortamda alınıp dağıtılacaktır.

Resmi ilan sahibi kurum/kuruluşlar internet ortamında Kurum tarafından kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifre ile girdikleri internet sayfasından (arayüz) ilan metinlerini iş emriyle birlikte elektronik ortamda Kurumumuzun bu maksatla geliştirdiği İLANBİS altyapısıyla göndereceklerdir. Kurumca bu ilanlar gerekli kontrol ve işlemlerden geçirilerek yine elektronik ortamda gazetelere gönderilecektir.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın