Kimler Allah’ı Sever?

  • Haberin Tarihi: 28 Mart 2019
  • Bu haber 4490 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş

Değerli okurlar, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle olmanın mutluluğu içindeyim. Rabbim bizleri daha sık birlikte kılar inşallah.

Konumuz SEVGİ. Allah’a karşı duyulan sevgi. Bunun bir ölçüsü var mı diye hep birlikte Kur’an’a bakalım.

Allah’a inanan her insan, Allah’ı sevdiğini düşünür ve bunu yeri geldikçe dile getirir. Bu, güzel bir durumdur lakin hakikat nedir, dilerseniz ona bakalım.

Sadece Resul’e itaat edenler Allah’ı gerçek anlamda sevenlerdir.

3 / AL-İ İMRAN – 31

Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

De ki: “Eğer siz Allah’ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah “Gafur”dur, “Rahîm”dir.”

O halde sevgimizin işareti ve ispatı Resul’e olan bağlılık ve itaattir. Allah’ın bizi sevmesi de itaate bağlanmış yukarıdaki ayette.

Peki Resul’e itaat ne demektir?

4 / NİSA – 80

Men yutiır resûle fe kad atâallâh(atâallâhe), ve men tevellâ fe mâ erselnâke aleyhim hafîzâ(hafîzen).

Kim Resûl’e itaat ederse, böylece andolsun ki Allah’a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o taktirde Biz seni, onların üzerine muhafız olarak göndermedik.

Resul, Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi olması nedeniyle O’na teslim olmak Allah’a teslim olmak demektir. O’na saygı Allah’a saygı demektir. O’na itaat Allah’a itaat etmek demektir. Peki Allah, bizden ne ister?

Aslında yaratmış olduğu mahlukatın mutluluğundan başka bir talebi yok. Mutluluğun sırrı itatte gizlidir. Teslimde saklıdır. ALLAH’A TESLİM. Ölmeden önce.

3 / AL-İ İMRAN – 102

Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne).

Ey âmenû olanlar, Allah’a karşı “O’nun hak takvası” ile (bi hakkın takva, en üst derece takva ile) takva sahibi olun! Ve sakın siz, (Allah’a) teslim olmadan ölmeyin!

Teslim ve itaat, aynı doğrultuda kullanılan kavramlar. Ruh, beden, nefs ve iradenin asıl sahibi olan Allah’a teslim etmek. Bizden istenen bu. Dört emanetin dördünü de ehline (Allah’a) iade etmek.

4 / NİSA – 58

İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli), innallâhe niımmâ yeızukum bih(bihî), innallâhe kâne semîan basîrâ(basîran).

Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, onunla size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, iyi işiten ve en iyi görendir.

Kişi Allah’a hangi seviyede teslim olmuşsa o kadar dünya ve ahiret saadetini yaşayacaktır. 

Hep birlikte Allah’a teslim olup mutluluğu yaşayanlardan olmamız dileğiyle.

Allah ile kalın, mutlu kalın.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın