Kırtasiye Ve Fotokopi Çekim Merkezi Kiralama İşi İlanı

 • Haberin Tarihi: 18 Kasım 2019
 • Bu haber 139 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
Kırtasiye Ve Fotokopi Çekim Merkezi Kiralama İşi İlanı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

KISMİ TEKLİFE AÇIK

KIRTASİYE VE FOTOKOPİ ÇEKİM MERKEZİ KİRALAMA İŞİ İLANI

Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, Kırtasiye ve Fotokopi Çekim Merkezi olarak kiralama işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır. Aşağıda belirtilen ihale bilgilerine göre Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünde kurulacak ihale komisyonu huzurunda kısmi teklife açık ihalesi yapılacaktır.

1. İdare ile ilgili bilgiler:

a) Adı: Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

b) Adresi:Artuklu Yerleşkesi Diyarbakır Yolu Artuklu/Mardin

c) Telefon numarası: 0482 213 19 49 – Dahili 1263

2. İhaleye ilişkin bilgiler:

a) İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre (Açık Teklif Usulü)

b) Teklif Zarflarının Sunulacağı Adres:Katılımcılar İhale Teklif Zarflarını, İhale Saatinden Önce Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Binası İdari ve Mali İşler Daire BaşkanlığıSatınalma Birimine Teslim Etmeliler.

c) İhalenin Yapılacağı Adres: Mardin Artuklu Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhaleye iştirak etmek istediğiniz takdirde aşağıda belirtilen belgelerle birlikte ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonuna müracaat etmeniz gerekmektedir.

 1. Nüfus Müdürlüğünden Onaylı Adres Belgesi
 2. T.C. Kimlik No / Vergi Kimlik No
 3. Vergi Levhası
 4. Nüfus Cüzdanı veya Tasdikli Bir Örneği
 5. Sabıka Kaydı
 6. Kiraya verilecek yeri gördüğüne dair dilekçe
 7. Geçici teminat belgesi
 8. İstekli tarafından onaylanmış idari şartname
 9. Vekil ise vekâletname
 10. Tüzel kişi olması durumunda Noter tasdikli imza beyannamesi
 11. Tüzel kişi olması durumunda Ticaret Sicil Gazetesini ibraz edecektir

Bilgilerinize tebliğ ve rica ederim.

İHALE BİLGİLERİ
Kiralanacak Yer ve Amacı Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Edebiyat FakültesiKırtasiye ve Fotokopi Çekim Merkezi Kiralanması İşi
Kiralanacak Alanın Yüzölçümü/Süresi (Kırtasiye Ve Fotokopi Çekim Merkezi) İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 18,27 m2 Sağlık Bilimleri Fakültesi 6 m2 Edebiyat Fakültesi 18 m2 1 yıl
İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi 10.000,00 TL (KDV Hariç) Sağlık Bilimleri Fakültesi 10.000,00 TL (KDV Hariç) Edebiyat Fakültesi 10.000,00 TL (KDV Hariç)
Geçici Teminat Belgesi % 10
Şartname Bedeli 50 TL
İhale Şekli 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi
İhale Tarihi / Saati 28.11.2019 10:00
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın