Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

  • Haberin Tarihi: 8 Ekim 2015
  • Bu haber 871 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Mardin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinden

İLAN T.C. MARDİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2013/370 Esas
DAVACI : FAHRİ ÇAKAS- Ali ve Fatma oğlu, 01/01/1961 doğumlu, Yalım Mah. 202 Sok. No: 5 Artuklu/MARDİN -26504331846 T.C. Kimlik No.lu
DAVALILAR : 1- ARTUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Artuklu Belediye Başkanlğı Merkez/ MARDİN
2- MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Mardin Merkez/ MARDİN
3- HAZİNE-İ MALİYE Merkez Mardin Merkez/ MARDİN
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı davacı Fahri ÇAKAS tarafından yukarıda belirtilen davalılar aleyhine; Mardin İli, Artuklu İlçesi, Yalım Mahallesi. Köyiçi Mevkii, kuzeyi Mahmut Kösesoy adına tapuda kayıtlı 2586 parsel nolu avlulu iki katlı kargir ev. güneyi Mehmet Kösesoy adına tapuda kayıtlı 2587 parsel nolu arsa bulunan toplam 372,41 m2 yüzölçümlü taşınmaz ile ilgili olarak imar- ihya ve zilyetliğe dayalı tescil davası açılmıştır. Dava konusu taşınmaz bakımından, davacı yararına kazanma koşullarının gerçekleşmediğini ileri süren veya taşınmazda hak iddia edenlerin son ilandan başlayarak üç ay içinde Mahkememize başvurarak itiraz edebileceği ve kendi adlarına tescil isteyebileceği, dava dosyasının duruşmasının 10/12/2015 günü saat 11:00’a bırakıldığı TMK’nın 713/4.maddesi uyarınca ilan ve tebliğ olunur.07/10/2015
Basın No:156102

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın