Mardin Vergi Dairesi Müdürlüğü 2019 Yılına Ait İlan Listesi

  • Haberin Tarihi: 28 Kasım 2019
  • Bu haber 200 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Mardin Vergi Dairesi Müdürlüğü 2019 Yılına Ait İlan Listesi

MARDİN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILINA AİT İLAN LİSTESİ
Ekli listede adı soyadı yazılı mükelleflerimize ait ödeme emirleri posta ve memur eliyle tebliğ edilemediğinden ve adres kayıt sisteminde mernis adresi bulunmayan bulunmayan mükelleflerin 213 sayılı V.U.K’un 103,104,105 ve 106.maddeleri gereğince 13.11.2019 tarihinde ilan panosunda askıya çıkarılmıştır. İlan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde,taahhütlü mektup veya telgrafla adres bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. İlan ile ilgili listenin ilan tahtasına 13.11.2019 tarihinde asıldığına dair iş bu tutanak tanzim ve imza edilmiştir
Özgün ERSOY
Vergi Deiresi Müdürü
Vergi No TC No Soyad Ad Mah ilçe il Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Adı Ana Takip Dosya No Ver.Tutarı
1 0070758221 23215502404 ADAK ÜMRAN YALIM ARTUKLU MARDİN 201801201812 9023 ÖĞREN.K.B. 2019012266WDw0000238 15609,72
2 0091311091 99081245288 AFSAR KHAN ALMAS YOK YOK YOK 201901201912 9109 KİPC 2019101566WDw0000166 3541,00
3 1321015213 30248207084 BAKAY HALİL YABANCI ÜLKE YABANCI ÜLKE YABANCI ÜLKE 201609201609 9004 AS.P.C. 2017041766WDw0000027 18650,00
4 1601395124 99212031872 BEGEN DAVUT YOK YOK YOK 201906201906 9085 TRCZ 2019092066WDx0000251 3020,00
5 4661475433 99099244624 ISMAIL HUSSAIN YOK YOK YOK 201901201912 9109 KİPC 2019101566WE00000169 3541,00
6 6320971827 99084245124 NURANI LALA SH YOK YOK YOK 201901201912 9109 KİPC 2019101566WE20000249 3541,00
7 7361350277 99096244788 SABERKHAN MUHAMMA YOK YOK YOK 201901201912 9109 KİPC 2019101566WE30000129 3541,00
8 7830323558 99220282600 SULIMAN HEND YOK YOK YOK 201802201802 0076 ÖTV 3B L 2019101566WE30000283 14598,43
9 8111159721 99154872342 ŞEYH MUHAMMED ALİ AHMED YOK YOK YOK 201908201908 9085 TRCZ 2019101566WE40000013 3020,00
10 9700664807 50569539282 YILMAZ HAMDULLAH YOK YOK YOK 201611201611 9004 AS.P.C. 2017041766WDw0000037 4305,00

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın