Midyat Belediye Başkanlığından İlan Metni

  • Haberin Tarihi: 20 Ekim 2015
  • Bu haber 1203 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Midyat Belediye Başkanlığından İlan Metni

1- Belediyemize ait aşağıda plaka numaraları, markaları,modelleri ve evsafları yazılı beldelerden belediyemize devredilen belediyemiz için işe yaramayan 9 adet muhtelif araçların aşağıda yazılı muhammen bedel rakamları üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi gereğince, 10.KASIM 2015 tarihinde Salı günü saat 10,00’da açık artırma ihale suretiyle Belediyemiz Meclis salonunda İhale Komisyonu Encümen huzurunda satışları yapılacaktır.
KDV Dahil
SIRA NO : PLAKASI : MODELİ : MARKASI : CİNSİ : ADET : G.TEM. (TL.) MUHAMMEN BED.TL.
1 47.AV.468 1994 İveco 65/9 Çöp aracı 1 90,00 3.000,00
2 47.DL.684 1989 Fiat Traktör 1 141,00 4.700,00
3 47.LA.768 1996 Tümosan Traktör 1 144,00 4.800,00
4 47.LC.314 1995 Renault Otomobil 1I 12,00 400.00
5 47.LC.289 1997 Tümosan Traktör 1 126,00 4.200,00
6 47.LA.299 1995 Isuzu Otobüs 1 90,00 3.000,00
7 47.LC.667 1998 Fatih 170/25 Dam .Kamyon 1 225,00 7.500,00
8 47.LG.719 1998 Mercedes Ambulans 1 225,00 7.500,00
9 47.LC.104 1997 Mercedes Su tankeri 1 71,00 2.350,00
2- İHA LEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:
a) Tebliğat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon numarası.
b) Mühürlü ve imzalı ikametgah kağıdı.
c) Nüfus cüzdan fotokopisi.
d) Gerçek kişiler için 2015 yılı Noter tasdikli imza sirküsü.
e) Şirket ise Ticaret Odası veya Meslek odası belgesini ve sicil gazetesini ibraz etmeleri.
f) Vekaleten katılacaklar için 2015 yılı Noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi.
g) Banka teminat makbuzu veya teminat mektubu.
3- Muhtelif araçların her birinin ihale şartname bedeli 30,00 TL. bedel karşılığında belediye veznesinde makbuz kesilecektir.
4- İhaleden haberdar olup’da ihalede bizzat bulunamayacak istekliler, iadeli taahhütlü teklif gönderebilirler. Ancak posta ile gönderilen teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar mutlaka Komisyon Başkanlığına ulaşmış olacaktır. Bu saatten sonra gelen teklifler işleme konulmayacaktır.
5- İhale ile ilgili idari şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
6- Belediye Başkanlığı kurumumuzun menfaati gözetilerek ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.16.10.2015

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın