Ömerli İcra Dairesi 2018/22 Tlmt.

  • Haberin Tarihi: 21 Eylül 2020
  • Bu haber 74 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Ömerli İcra Dairesi 2018/22 Tlmt.

T.C.
ÖMERLİ İCRA DAİRESİ
2018/22 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Ömerli İlçe, 108 Ada, 28 Parsel, SİVRİTEPE Mahalle/Köy, ŞIKEFTA DIDERİ Mevkiinde bulunmakta olup, söz konusu taşınmazın tapu kaydındaki vasfının her ne kadar bağ olduğu bildirilmiş ise de keşif günü itibariyle kuru tarla olduğu, keşif gününde tarla üzerinde ürünün bulunduğu, ayrıca arazinin kuru tarla olduğu, arazi toprak yapısının tınlı karakterde olduğu, verimli, az eğimli (% 3-5), taban arazi olduğu, münavebeli tarla ziraatine elverişli olduğu, araziye yakın DSİ sulama kanalının bulunduğu, arazinin III.Sınıf tarım arazisi olduğu ve kuru tarım yapıldığı tespit edilmiştir.
Adresi : Mardin ili Ömerli İlçesi Sivritepe Köyü Şıkefta Dıderi Mevkii
Yüzölçümü : 27.263,19 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 54.526,38 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir

  1. Satış Günü : 16/11/2020 günü 09:40 – 09:45 arası
  2. Satış Günü : 16/12/2020 günü 09:40 – 09:45 arası

Satış Yeri : ÖMERLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/22 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/09/2020 (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

  • : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın