Ömerli İcra Dairesi 2019/29 Tlmt.

  • Haberin Tarihi: 21 Eylül 2020
  • Bu haber 84 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Ömerli İcra Dairesi 2019/29 Tlmt.

T. C.
ÖMERLİ İCRA DAİRESİ
2019/29 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Ömerli İlçe, 101 Ada, 27 Parsel, TEKKUYU Mahalle/Köy, CIRNIKA Mevkiinde olup, söz konusu taşınmazın tapu kaydındaki vasfının her ne kadar bağ olduğu bildirilmiş ise de keşif günü itibariyle 19178,88 m2’sinin tarla, 6458 m2’sini ise bağ olarak kullanıldığı, taşınmazların killi tınlı toprak yapısında olduğu, toprak derinliği ve geçirgenliğinin orta düzeyde olduğu, yörenin iklimi, ekolojisi, fiyat politikalarının etkisi ile bağ ve tarla tarımının yapıldığı, taşınmazların ortalama %2-3 arası eğimli olduğu, taşınmazlarda yer yer taşlık alanların mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Mardin İli Ömerli ilçesi Tekkuyu Köyü Cırnıka mevkii
Yüzölçümü : 25.636,88 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 77.105,76 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/11/2020 günü 09:15 – 09:20 arası
2. Satış Günü : 16/12/2020 günü 09:15 – 09:20 arası
Satış Yeri : ÖMERLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Ömerli İlçe, 104 Ada, 9 Parsel, ÖZTAŞ Mahalle/Köy, NEKABASOR Mevkiinde olup , söz konusu taşınmazın tapu kaydındaki vasfının bağ ve meyve bahçesi olduğu, keşif günü itibariyle 2141 m2’sinin bağ, 6472,79 m2’sinin ise kiraz bahçesi olarak kullanıldığı, taşınmazların killi tınlı toprak yapısında olduğu, toprak derinliği ve geçirgenliğinin orta düzeyde olduğu, yörenin iklimi, ekolojisi, fiyat politikalarının etkisi ile bağ ve meyve tarımının yapıldığı, taşınmazların ortalama %2-3 arası eğimli olduğu, taşınmazlarda yer yer taşlık alanların mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Mardin ili Ömerli ilçesi Öztaş Köyü Nekabasor Mevkii
Yüzölçümü : 8.613,79 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 77.573,90 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 16/11/2020 günü 09:25 – 09:30 arası
2. Satış Günü : 16/12/2020 günü 09:25 – 09:30 arası
Satış Yeri : ÖMERLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/29 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 14/09/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın