PARKE TAŞI MAKİNESİ SATIŞI İLE İLGİLİ ŞARTNAME

  • Haberin Tarihi: 29 Kasım 2016
  • Bu haber 727 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
PARKE TAŞI MAKİNESİ SATIŞI İLE İLGİLİ ŞARTNAME

1.İŞİN KONUSU :
İlçemiz bahçebaşı Mahallesi 1 Mayıs Caddesi Mevkiinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait parketaşı makinesi 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü satılacaktır.
2.İHALENİN YERİ VE TARİHİ :
Yapılacağı Yer : Dargeçit Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.
Tarih : 07.12.2016 tarih Çarşamba günü
Saati : 10.00
3.KİRA BEDELİ :
Parketaşı makinesi satış Bedeli 50.500,00 TL. olup, İhalenin % 3 üne tekabül eden geçici teminatı 1.515,00TL. Dir.
4.İHALE ŞEKLİ :
2886 Sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi gereğince, açık teklif usulü ile ihale yapılacaktır.
5.İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERİN:
2886 Sayılı Devlet ihale kanunun ilgili maddelerinde belirtilen niteliklere haiz ve yine aynı kanun hükümleri gereğince, teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmış olması gerekir.
Buna Göre;
a)Onaylı nüfus cüzdanı örneği veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
b)Onaylı İkametgah belgesi,
c)Noter Tasdikli imza sirküsü,
d)Geçici teminatı yatırdığına dair Banka dekontu (belge)
e)Türkiye de tebligat adresini gösterir İhale Komisyonu Başkanlığına hitaben
yazılmış dilekçe,
f) Telgraf,faks veya postaneden kaynaklanan gecikmeler nedeni ile yapılan müracaatlar işleme alınmayacaktır.
g) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, İstekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ve vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletnamesi,
h) İhale Dokümanı Dargeçit Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresinde görülebilir.
I) İhale doküman bedeli 100.00.-TL’dir.
İ) İhaleye katılabilmek için ihale dokümanı alınması zorunludur.
6. Teklifler en geç 07.12.2016 tarihi ve saat 10.00’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne verilmeli,
7-İhaleye kazanan kişi yada firma tekliflerine göre paralarını 15 gün içerisinde T.C.Ziraat Bankası Dargeçit Şubesindeki Belediyemizin hesabına yatırıp, Banka dekontunu ihale komisyonuna teslim ettikten sonra satış sözleşmesi yapılacaktır.
8-İhtilaflar halinde Dargeçit Mahkemeleri yetkilidir.
9-İhaleye katılan kişi veya firma bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.
10 – İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın