T.C. Silopi İcra Dairesi Taşınmazın Açık Artırma İlanı

 • Haberin Tarihi: 11 Aralık 2019
 • Bu haber 169 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
T.C. Silopi İcra Dairesi Taşınmazın Açık Artırma İlanı

T.C. SİLOPİ İCRA DAİRESİ
2018/1181 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şırnak İli, Silopi İlçesi, 109 Ada, 101 Parsel, CUDİ Mahalle/Köy, Zemin kat 16 nolu bağ.bölüm Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz satışa konu edilmektedir. Bilirkişilerce yerinde yapılan incelemeler neticesinde borçluya ait taşınmazın Silopi Merkezi bir konumda olması, taşınmazın konumunu pozitif yönde etkileyen hususlar olduğu, bilirkişi kurulunca taşınmazın yerinde yapmış olunan incelemeler neticesinde Zemin katta olduğu, bölge de dükkân fiyatlarının mahalli kişilerden sorulmak suretiyle araştırılmış şehir içi ulaşım noktasına sahip olması, Silopi Merkezdeki resmi kurumlara yakın olması, taşınmazın olumlu özelliklerinden olup önemli derecede değer arttıran özelliklere sahip olduğu bilirkişilerce tespit olunmuştur.
Kıymeti : 65.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 12/02/2020 günü 14:00 – 14:10 arası
 2. Satış Günü : 11/03/2020 günü 14:00 – 14:10 arası

Satış Yeri : Silopi Adliyesi İcra Müdürlüğü- Silopi/Şırnak

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Şırnak İli, Silopi İlçesi, 109 Ada, 101 Parsel, CUDİ Mahalle/Köy, 1. kat 7 nolu bağ. bölüm Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmaz satışa konu edilmektedir. Bilirkişilerce yerinde yapılan incelemeler neticesinde borçluya ait taşınmazın Silopi Merkezi Bir konumda olması, taşınmazın konumunu pozitif yönde etkileyenhususlar olduğu, Bilirkişi kurulunca taşınmazın yerinde yapmış olduğu incelemeler neticesinde 1. katta olduğu ve bulunduğu alanda dükkan duvarlarını ayıran duvarların yıkılmış olduğu, genel anlamda 1.katta dükkan alanlarının (bağımsız bölümlerin) birleştirildiği tespit edilmiştir. Bölge de dükkan fiyatları mahalli kişilerden sorulmak suretiyle araştırılmış şehir içi ulaşım noktasına sahip olması, Silopi merkezdeki resmi kurumlara yakın olması, taşınmazın olumlu özelliklerinden olup önemli derecede değer arttıran özelliklere sahip olduğu bilirkişice tespit olunmuştur.
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 12/02/2020 günü 14:30 – 14:40 arası
 2. Satış Günü : 11/03/2020 günü 14:30 – 14:40 arası

Satış Yeri : Silopi Adliyesi İcra Müdürlüğü- Silopi/Şırnak

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1181 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/12/2019 (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 • : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın