Taşınmaz Satışı

  • Haberin Tarihi: 4 Haziran 2020
  • Bu haber 100 defa okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
Taşınmaz Satışı

İLAN
MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ


SIRA NO İL İLÇE “MAHALLE
/KÖYÜ” ADA NO PARSEL NO “YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)” “HAZİNE
HİSSESİ” CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL “GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI” İHALE TARİHİ VE SAATİ
1 Mardin Artuklu Nur 865 9 1.029,67 1/1 Arsa Konut + Ticaret Alanı 670.000,00 ₺ 134.000,00 ₺ 23.06.2020 – 9:30
İRTİFAK HAKKI VERİLECEK TAŞINMAZ
SIRA NO İL İLÇE “MAHALLE
/KÖYÜ” ADA NO PARSEL NO “YÜZÖLÇÜMÜ
(M²)” “İRTİFAK HAKKI TESİS EDİLECEK ALAN
(M²)” “HAZİNE
HİSSESİ” CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN 1. Yıl EDİLEN BEDEL “GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI” İHALE TARİHİ VE SAATİ
2 Mardin Artuklu Akbağ — 810 37.687,62 18.367,84 1.00/1.00 Tarla Konut + Özel Eğitim + Yol ve Park 220.415,00 ₺ 66.125,00 ₺ 23.06.2020 – 09.45
3 Mardin Artuklu Yalım 1296 4 2.076,07 2.76,07 1/1 Arsa Sosyal Tesis Alanı 33.218,00 TL. 10.000,00 23.06.2020 – 10.00
SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR
SIRA NO BULUNDUĞU YER CİNSİ PLAKA NO ŞAŞE NO MODELİ MARKASI TİC. ADI. MOTOR NO TAHMİN EDİLEN BEDEL “GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI” İHALE TARİHİ VE SAATİ
4 DENİZ YED-İEMİN OTOPARKI FAW CİTYVAN —— LFBOC1343BbF27549 2012 FAW CİTYVAN —– —– 10.000,00 ₺ 2.000,00 ₺ 23.06.2020 – 15.00
5 MARDİN GIDA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMYONET 47 AD 915 LN1060017632 1989 TOYOTA KAMYON 3L1976657 32.000,00 ₺ 6.400,00 ₺ 23.06.2020 – 10.30
6 MİLLİ EMLAK MÜD. KAÇAKAKARYAKIT SAHASI OTOMOBİL 06 BZ 0193 WOLOTGF697GO20580 2007 OPEL ASTRA ASTRA Z16XEP20HW9288 4.000,00 ₺ 800,00 ₺ 23.06.2020 – 10.45
7 MİLLİ EMLAK KAÇAK AKARYAKIT SAHASI MİNİBÜS 47 LA 436 SFAEXXDJVEWU87274 1998 FORD-TRANSİT TRANSİT WU87274 9.000,00 1.800,00 23.06.2020 – 11.00
8 MİLLİ EMLAK KAÇAK AKARYAKIT SAHASI 3 DİNGİL TANKER 34 UT 0178 R0201857 1998 BMC PROFESYONEL-PRC 620 LHT PRO 620/LHT 6BTAA50127445 6.000,00 1.200,00 23.06.2020 – 11.15
9 AĞILDAYLAR YEDİ EMİN OTOPARKI TANKER AKARYAKIT 47 dr 397 SFACCCDJDCGA71030 1987 FORD CARGO 2217 3. DİN AKY YÜK NAKLİ VTRŞ596 6.000,00 1.200,00 23.06.2020 – 11.30
1- Yukarıda 1. satırda nitelikleri belirtilen Taşınmaz ile 4, 5, 6 ,7,8 ve 9. satırda özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır
2- Yukarıda 2. ve 3. satırda yer alan Taşınmazın İrtifak Hakkı İhalesi 2886 Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile yapılacaktır.
3-İhale Mardin Milli Emlak Müdürlüğü makam odasında (Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası 4. kat) toplanacak komisyon eliyle, 1. ve 2. maddede belirtilen usul ile yukarıda her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.
4-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri
d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.
5-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
6-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.
7-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.
8-Satışı yapılacak araçlar fiili durumları ile satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir.
9-Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV, vergi,resim harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
10-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
11-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
12-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13-İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.
14-Yukarıda 4, 5, 6 , 7, 8 ve 9. satırda belirtilen araçların yerinden alınmasıyla ilgili oluşacak tüm masraflar alıcıya aittir
İlan Olunur

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın