Taşınmazların kiraya verilmesi

 • Haberin Tarihi: 5 Ekim 2020
 • Bu haber 97 defa okundu.
 • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş
Taşınmazların kiraya verilmesi

T.C.
MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
Mardin Büyükşehir Belediyesine ait;

           a) Mardin İli Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi Nur Mahallesi Yeni Devlet Hastanesi yanında bulunan Taksi Durağı KDV Hariç yıllık: 12.000,00 TL muhammen bedel ve 1.080,00 TL geçici teminat ile 13.10.2020 tarihinde Salı günü saat 09.30’da 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

          b) Mardin ili Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi 1. Cadde 41. Sokak  337 ada 1 nolu parselde bulunan  205 m² arsa (Üçyol Mevkii Şehidiye Camii yanında Kebapçı olarak kullanılan alan) yıllık 75.000,00 TL muhammen bedel ve 6.750,00 TL geçici teminat ile 13.10.2020 tarihinde Salı günü saat 10.00’da 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

           c) Mardin İli Artuklu ilçesi Şehidiye Mahallesi 1. Cadde 41. Sokak 335 ada 3 nolu parselde bulunan 951 m² arsa (Üçyol Mevkii Şehidiye Camii yanında Çaybahçesi olarak kullanılan alan) yıllık 100.000,00 TL muhammen bedel ve 9.000,00 TL geçici teminat ile 13.10.2020 tarihinde saat 10.30’da 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

           İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre “Açık Teklif (artırma) Usulü” ile Mardin Büyükşehir Belediyesi Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi Hizmet Binası adresindeki Toplantı Salonunda yapılacaktır.

İhaleye Katılabilmek isteklilerden istenilen belgeler;

 1. Türkiye de kanuni ikametgâhı bulunması (İkametgâh Belgesi, Ticaret Sicili Gazetesi),
 2.  Tebligat için adres beyanı,
 3. Kimlik fotokopisi,
 4. Vekâleten iştirak ediliyor ise noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
 5. İsteklinin tüzel kişi olması halinde noter tasdikli yetki belgesi ile imza sirküleri,
 6. İsteklinin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
 7. Kamu İhalelerinden yasaklı bulunmadığına dair yazılı taahhütname,
 8. Geçici teminat yatırıldığına dair dekont (2886 S.K’nun 26. Maddesinde sayılan değerler verilebilir.)
 9. İhale şartnamesi ve doküman ücreti yatırıldığına dair dekont.

            İhale şartnamesi ve dokümanlar mesai saatleri içinde 100,00 TL karşılığında ihale yapılacak                  adresten temin edilebilir ve ücretsiz görülebilir.
              İstekliler belgelerini ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı adreste ihale komisyonuna vererek ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. (İstekliler tekliflerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 46. maddesine göre iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler)

                      İLAN OLUNUR.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tel: 0482 2151930 – 2151931 Faks:0482 2151932

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın